Látogatók

...Nap-kapu...

...megállt a kapuban. Tekintete még sápadt volt ugyan, de már incselkedően mosolygott felém...