Látogatók

...színes - édes...


...bagoly...


...kászoni kis eszkmó......farsangi bámészkodók...


...elődeink hagyatéka...


...a rend őre és az élet-halál ura...


...farsangtemetés...


...a megboldogult és a gyászolók...

...a szeretett dolog elvesztése fölött érzett szomorúság...

...a gyászolók mosolya...

...siratóasszony...

...Illés, a megboldogult...

...muzsikusok...

...keresztfa...

...Konc kirány kiterítve...

...boszorka... 
...hadd' szóljon hangosan...


...egyezkedés...

...ostorpattogtató...

...legények...

...hadd lám, milyen lett... 

...emelt fővel és emelt szoknyával...

...örömlányok műszakban...

...legény karikásostorral...

...az özvegy...

...csak muzsika legyen, szoknya nem kell..

...a kaszás...

...mi a baj kicsikém?...

...nem csak a húszéveseké a világ!...

...nézők...

...a prímás... 

...a bikaütő legények...

...a bikaütő segédje...

...büszke kislegény...

...égetés...

...az éneklés öröme...

...ütőgardon...